Shri Rajeev Ranjan Meena ,I.A.S.

Collector & District Magistrate, Neemuch (M.P.)

E-mail to dmneemuch@nic.in ,Phone no.07423-223063

List of Ex-Collectors & DM of Neemuch

    Sr. No.  Name of Collector From To
01 Sh. P.K. Parashar 06/07/1998 08/07/2001
02 Sh. Anupam Rajan 10/07/2001 14/07/2004
03 Sh. Maneesh Kumar Shrivastav 26/07/2004 01/03/2005
04 Sh. S.B. Singh 02/03/2005 02/07/2007
05 Sh. S.S. Bansal 10/08/2007 12/06/2008
06 Dr. Sanjay Goyal 03/07/2009 16/06/2011
07 Sh. Lokesh Kumar Jatav 22/06/2011 12/03/2013
08 Sh. Vikas Narwal 13/03/2013 04/09/2014
09 Smt. G.V. Rashmi 05/09/2014 18/06/2015
10 Sh. Nand Kumarun 18/06/2015 16/11/2015
11 Sh. Rajneesh Shrivastava 19/11/2015 08/06/2017
12 Sh. Kaushlendra Vikram Singh 09/06/2017 19/06/2018
13 Sh. Rakesh Kumar Shrivastava 22/06/2018 28/12/2018
14 Sh. Rajeev Ranjan Meena 28/12/2018