Shri Kaushlendra Vikram Singh ,I.A.S. 2

Collector & District Magistrate, Neemuch (M.P.)

E-mail to dmneemuch@nic.in ,Phone no.07423-223063

List of Ex Collectors & DM of Neemuch

       S.N.

Name of Collector

 From

 To

01

Shri P K  Parashar

06/07/1998

08/07/2001

02

Shri Anupam Rajan

10/07/2001

14/07/2004

03

Shri  Maneesh Kumar Shrivastav

26/07/2004

01/03/2005

04

Shri  S.B.Singh

02/03/2005

02/07/2007

05

Shri  S.S.Bansal

10/08/2007

12/06/2008

07 

Dr.  Sanjay Goyal

03/07/2009

 16/06/2011

08

Shri  Lokesh Kumar Jatav

22/06/2011

 12/03/2013

 09

 Shri Vikas Narwal

 13/03/2013

04/09/2014

 10

 Smt G.V Rashmi

05/09/2014

18/06/2015

 11

 Shri Nand Kumarun

18/06/2015 16/11/2015

 12

 Shri Rajneesh Shrivastava

19/11/2015 08/06/2017

 13

 Shri Kaushlendra Vikram Singh

09/06/2017