Dm Profiles

Profile Picture Name Duration
Ajay-Singh-Gangwar Ajay Singh GangwarCurrent DM
No Image Sh. P.K. Parashar06/06/1998 - 08/07/2001
Anupam-Rajan Sh. Anupam Rajan10/07/2001 - 14/07/2004
No Image Sh. Maneesh Kumar Shrivastav26/07/2004 - 01/03/2005
No Image Sh. S.B. Singh02/03/2005 - 02/07/2007
SS Bansal Sh. S.S. Bansal10/08/2007 - 12/06/2008
Sanjay-Goyal Dr. Sanjay Goyal03/07/2009 - 16/06/2011
Lokesh-Kumar-Jatav Sh. Lokesh Kumar Jatav22/06/2011 - 12/03/2013
Vikas-Narwal Sh. Vikas Narwal13/03/2013 - 04/09/2014
No Image Smt. G.V. Rashmi05/09/2014 - 18/06/2015
Nand-Kumaran Sh. Nand Kumarum18/06/2015 - 16/11/2015
Rajneesh-Kumar-Srivastava Sh. Rajneesh Shrivastava19/11/2015 - 08/06/2017
Kaushlendra-Vikram-Singh Sh. Kaushlendra Vikram Singh09/06/2017 - 19/06/2018
Rakesh-Kumar-Shrivastava Sh. Rakesh Kumar Shrivastava22/06/2018 - 28/12/2018
Rajeev-Ranjan-Meena Sh. Rajeev Ranjan Meena28/12/2018 - 04/06/2019